UROCZYSTE OTWARCIE ZMODERNIZOWANEGO ZALEWU ŁOSICKIEGO

28 sierpnia 2015 roku dokonano uroczystego otwarcia zmodernizowanego Zalewu Łosickiego. Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu „Zagospodarowanie otoczenia ZALEWU ŁOSICKIEGO, jako miejsca rekreacji i pobytu turystów odwiedzających Subregion Nadbużański – 2014” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, Działanie 6.2. Turystyka.

W ramach projektu wykonano deptak/ścieżkę wokół jeziorka, plażę, siłownię zewnętrzną, mały basen rekreacyjny wraz ze zjeżdżalnią, oświetlenie, zamontowano pomost pływający oraz ławki, kosze na śmieci, stół i stojaki na rowery. Zorganizowano również zaplecze sanitarne. Ponadto otwarto bezpłatną wypożyczalnię kajaków i rowerów (zlokalizowaną przy Zalewie) oraz Punkt Informacji Turystycznej (zlokalizowany w Łosickim Centrum Informacji) czynne w sezonie letnim. W celu promocji walorów turystycznych Miasta i Gminy Łosice powstał portal informacyjny: zalew.losice.pl.

Symbolicznego otwarcia Zalewu dokonali Janina Ewa Orzełowska Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego oraz Mariusz Kucewicz Burmistrz Miasta i Gminy Łosice. W uroczystości wzięli udział także Krzysztof Borkowski Poseł na Sejm RP, Zarząd Powiatu Łosickiego i Radni Powiatowi, przedstawiciele samorządu gminnego oraz zaproszeni goście. Obiekt poświęcił wikariusz parafii p.w. św. Zygmunta ks. Andrzej Ciok.

Uroczystości towarzyszyły liczne atrakcje – konkurs na najpiękniejszy zamek z piasku, pokazy ratownictwa wodnego, pływanie z Mistrzem świata w kajakarstwie Markiem Twardowskim oraz pokaz kina plenerowego. Główną atrakcją w dniu 29 sierpnia było Beach Party. Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z imprezy.

ZAPRASZAMY NA OTWARCIE ZMODERNIZOWANEGO ZALEWU ŁOSICKIEGO

Plaża Open

INFORMACJE O PROJEKCIE

Zrewitalizowany Zalew Łosicki

Ścieżka pieszo - rowerowa, niewielka plaża, podest pływający, zewnętrzna siłownia, wypożyczalnia rowerów i kajaków oraz brodzik dla dzieci ze zjeżdżalnią. To główne atrakcje, na terenie okalającym łosicki zalew. Ten kompleks stał się rekreacyjnym centrum Miasta i Gminy  Łosice i ciągle się rozwija. Nowością jest ścieżka edukacyjna „Środowisko wodne” i ciąg spacerowy łączący ścieżkę pieszo - rowerową z ulicą Myśliwską. 

Prace związane z realizacją tej inwestycji zostały niedawno rozpoczęte. Jeziorko przed laty było popularnym miejscem rekreacji dla mieszkańców Łosic i okolic. Burmistrz Miasta i Gminy Łosice Mariusz Kucewicz podkreśla, że jest szansa na to aby znowu tak było – Myślę, że to trafiony projekt ponieważ podczas wielu spotkań przedwyborczych pojawiało się pytanie „Co z tym łosickim jeziorkiem?”. Myślę, że to będzie ciekawe miejsce i będzie uzupełnieniem istniejącej infrastruktury, skate parku placu zabaw – mówi Mariusz Kucewicz.

Mieszkańcy Łosic muszą się jednak uzbroić w cierpliwość ponieważ skorzystać z nowych atrakcji będzie można najwcześniej pod koniec wakacji. Całe zadanie ma być zakończone i rozliczone do końca sierpnia 2015 r.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych w ramach projektu pod nazwą „Zagospodarowanie  otoczenia zalewu łosickiego jako miejsca rekreacji i pobytu turystów odwiedzających subregion nadbużański”. Dofinansowanie udało się utrzymać mimo braku realizacji inwestycji we wskazanym w umowie z jednostką wdrażającą terminie. Termin zakończenia rzeczowego zmieniono z 31 grudnia 2014 r. na 31 lipca 2015 r.

Burmistrz Mariusz Kucewicz podkreśla, że było to możliwe dzięki przychylności Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych i Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Janiny Ewy Orzełowskiej. Koszt inwestycji to 1 168 000 zł. Niespełna pół miliona pochodzi z RPO Województwa Mazowieckiego, reszta to środki własne UMiG Łosice.

W zakres zadania inwestycyjnego będzie wchodzić:

     - urządzenie plaży miejskiej

  • zakup i montaż basenu kąpielowego dla dzieci i młodzieży
  • zakup i montaż pomostu pływającego
  • zakup i montaż kontenerów (sanitarny, socjalny oraz dwa magazynowe)
  • zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej
  • zakup i montaż zjeżdżalni dla dzieci
  • nawiezienie piasku na plażę
  • zakup i ustawienie elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stół, donice kwiatowe)

     - budowa oświetlenia terenu wokół zalewu

     - budowa ścieżki rowerowej utwardzonej kostką betonową wokół zalewu i fragmentu ul. Narutowicza

     - budowa sieci wod. kan

     - budowa odcinaka linii energetycznej

     - budowa odcinka muru oporowego w skarpie przy terenie szkoły.

     - zakup i montaż stojaków na rowery   

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.